Chủ đề

Chi tiêu

Từng làm tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Thế Vinh quyết định nghỉ việc, chuyển sang blockchain, bắt đầu hành trình xây dựng dự án tiền mã hóa trị giá 1 tỷ USD.

7 cách để tiến tới tự do tài chính

7 Quy tắc Tài chính cá nhân cho cả cuộc đời. Quản lý tài chính cá nhân được coi là một bước để làm giàu. Đây là một vấn đề phức tạp, đôi khi ta không thể nhận định được mình có đang đi đúng hướng hay không?

Bạn quản lý tài chính cá nhân theo cách nào?

alo

Tài

Diễn đàn

Test

Có con nhỏ lại giàu có, vì sao Elon Musk vẫn chọn ở nhà thuê?