Chủ đề

Bảo hiểm

Từng làm tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Thế Vinh quyết định nghỉ việc, chuyển sang blockchain, bắt đầu hành trình xây dựng dự án tiền mã hóa trị giá 1 tỷ USD.

Chưa có bài viết nào ở chủ đề Bảo hiểm

Diễn đàn