Ngày 15 tháng 7. VN Index lại tụt, nhà đầu tư trong nước thi nhau chốt lời, trong khi nhà đầu tư nước ngoài gôm mua

Thảo luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để xem các thảo luận của mình