background
avatar

Trung Map

Ngày 15 tháng 7. VN Index lại tụt, nhà đầu tư trong nước thi nhau chốt lời, trong khi nhà đầu tư nước ngoài gôm mua

đăng gì cho nó oách nhỉ

Hôm nay btc lại lên xuống thất thường, mua vào hay bán ra, mà viết ít quá, viết thêm 1 chút cho nó dài ra không biết nó sẽ như thế nào nhỉ, tới đây chưa đủ dài, viết thêm cho đủ. Mà vẫn chưa đủ viết thêm viết thêm viết thêm viết thêm ok đã đủ 4 dòng. HieesuLP chỉnh lại css khi viết nhiều chữ cho nó đẹp hơn nghe e

Hôm nay btc lại lên xuống thất thường, mua vào hay bán ra, mà viết ít quá, viết thêm 1 chút cho nó dài ra không biết nó sẽ như thế nào nhỉ, tới đây chưa đủ dài, viết thêm cho đủ. Mà vẫn chưa đủ viết thêm viết thêm viết thêm viết thêm ok đã đủ 4 dòng. HieesuLP chỉnh lại css khi viết nhiều chữ cho nó đẹp hơn nghe e

Hôm nay btc lại lên xuống thất thường, mua vào hay bán ra, mà viết ít quá, viết thêm 1 chút cho nó dài ra không biết nó sẽ như thế nào nhỉ, tới đây chưa đủ dài, viết thêm cho đủ. Mà vẫn chưa đủ viết thêm viết thêm viết thêm viết thêm ok đã đủ 4 dòng. HieesuLP chỉnh lại css khi viết nhiều chữ cho nó đẹp hơn nghe e

Người theo dõi: 6 người

Blog

Trung Map chưa có bài viết nào ở diễn đàn