background
avatar

Mai Văn Hải

Hành động tuy nhỏ của Ronaldo nhưng lại khiến Coca-Cola thiệt hại nặng nề. Theo đó, giá cổ phiếu của Coca-Cola nhanh chóng giảm từ 56,10 đô la (39,80 bảng Anh) xuống còn 55,22 đô la (39,19 bảng Anh). Tại một thời điểm trong ngày, 1,6% giá trị của công ty đã bị xóa sổ. Dù có chút hồi phục 55,44 đô la ( 39,38 bảng Anh), song tính ra hãng đồ uống này đã bị thiệt hại tới 4 tỷ đô la sau hành động của Ronaldo! Bạn nghĩ gì về điều này? #Kienthuctaichinh #Taichinh

Kinh Doanh

Người theo dõi: 2 người

Mai Văn Hải chưa có bài viết nào ở blog

Mai Văn Hải chưa có bài viết nào ở diễn đàn